Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron

bud. muru oporowego przy Zorzy Polarnej (dz. nr 7/6 obr. 4179)


 

WUiAB-V.6730.197.2021.PG                                                                                                      Szczecin, dnia 25.11.2021r.

 

UNP: 31698/WUiAB/-XX/21

OBWIESZCZENIE

        

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia

że w dniu 25.11.2021 r.  została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr 154/21, znak:
WUiAB-V.6730.197.2021.PG, UNP: 31698/WUiAB/-XX/21, dla inwestycji polegającej na budowie muru oporowego na nieruchomości przy ul. Zorzy Polarnej w Szczecinie (dz. nr 7/6 obręb 4179).

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni, tj. od dnia 26.11.2021 r. do dnia 10.12.2021r., w tym terminie można zapoznać się treścią decyzji w Urzędzie Miasta Szczecin,
pl. Armii Krajowej 1, w Wydziale Architektury i Budownictwa – Tel 91 424 55 70, pok. 253.

W oparciu o art.49b ww. ustawy w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art.49a o decyzji,
na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni
od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.


udostępnił: WAiB UM Szczecin, wytworzono: 2021/11/25, odpowiedzialny/a: Paulina Gładysz, wprowadził/a: Paulina Gładysz, dnia: 2021/11/25 09:10:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paulina Gładysz 2021/11/25 09:10:56 nowa pozycja