Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron

ustalenie warunków zabudowy - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Kamiennej w Szczecinie, dz. 2/8 obr. 3043


 

WUiAB-V.6730.266.2021.AD                                                                     Szczecin, dnia 15.06.2022r.

 

UNP: 36626/WUiAB/-XX/21

 

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2021.735 ze zm.)

w związku z prowadzonym postępowaniem o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu
i urządzeniami technicznymi przy ul. Kamiennej w Szczecinie, dz. 2/8 obr. 3043

Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia

że zostały zebrane wszystkie dowody w sprawie jw.

Strony mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Szczecin – pl. Armii Krajowej 1, pok. 254

  • w poniedziałki i czwartki w godzinach od 7.30 do 15.30,
  • w pozostałe dni tygodnia po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie, tel. (91) 424 5793.

Osoba prowadząca postępowanie: Aneta Dudaczyk

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni, tj. od dnia 17.06.2022r. do dnia 01.07.2022r.


udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2022/06/17, odpowiedzialny/a: Aneta Dudaczyk, wprowadził/a: Aneta Dudaczyk, dnia: 2022/06/17 13:06:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Dudaczyk 2022/06/17 13:06:35 nowa pozycja