Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron

Obwieszczenie art. 10 Kpa - budynek mieszkalny wielorodzinny, ul. Chmielewskiego dz.1/34 w Szczecinie


 

Nasz znak: WUiAB-V.6730.351.2020.MW                                       

UNP: 54371/WUiAB/-XX/20

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art.10 § 1 i art.49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz.U. z 2020 r., poz.256)

 

Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia

 

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zagospodarowaniem terenu, ścianami oddzielenia pożarowego, ścianą oporową i z niezbędną infrastrukturą techniczną, po uprzedniej rozbiórce istniejącego budynku przy ul. Chmielewskiego w Szczecinie (dz. nr 1/34 z obrębu 1058).

W związku z powyższym informuje się o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art.10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: od dnia 15.12.2020 r. do dnia 29.12.2020 r. W ww. terminie strony mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Kontakt  telefoniczny (091 4245569), e-mail: wuiab@um.szczecin.pl


udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2020/12/14, odpowiedzialny/a: Monika Wyrwicz, wprowadził/a: Monika Wyrwicz, dnia: 2020/12/14 13:56:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Wyrwicz 2020/12/14 13:56:59 nowa pozycja