Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Postępowanie administracyjne z udziałem więcej niż 20 stron

obw. o wydanej decyzji Nr 87/22 o war. zabudowy - budowa muru oporowego, dz. nr 21/22 ob. 3059 przy ul. Kolarskiej 1 w Szczecinie


 

Nasz znak: WAiB-V.6730.4.94.2022.MW                                       

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art.49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz.U. z 2021 r., poz.735)

 

Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia

 

że w dniu 28.07.2022 r.  została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr 87/22, znak: WAiB-V.6730.4.94.2022.MW, dla inwestycji polegającej na  budowie muru oporowego przy ul. Kolarskiej 1 w Szczecinie (dz. nr 21/22 z obrębu 3059).

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni tj.: od dnia 28.07.2022 r. do dnia 11.08.2022 r., w tym terminie można zapoznać się treścią decyzji.

Kontakt  telefoniczny (091 4245569), e-mail: wuiab@um.szczecin.pl

W oparciu o art.49b ww. ustawy w przypadku zawiadomienia strony zgodnie
z art.49a o decyzji, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.


udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2022/07/28, odpowiedzialny/a: Monika Wyrwicz, wprowadził/a: Monika Wyrwicz, dnia: 2022/07/28 10:50:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Wyrwicz 2022/07/28 10:50:14 nowa pozycja