Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Przeprowadzanie kontroli sprawozdań: okresowych, rocznych, końcowego zawierających rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej przez Gminę Miasto Szczecin w ramach umowy DPT/BDG-II/POPT/81/16 z dnia 1.8.2016 r. współfinansowanej z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 polegających na weryfikacji i zatwierdzeniu sprawozdań i dokumentów księgowych.

Gmina Miasto Szczecin – Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin

Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NA USŁUGI

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO NA:

„Przeprowadzanie kontroli sprawozdań: okresowych, rocznych, końcowego zawierających rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej przez Gminę Miasto Szczecin w ramach umowy DPT/BDG-II/POPT/81/16 z dnia 1.8.2016 r. współfinansowanej z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 polegających na weryfikacji i zatwierdzeniu sprawozdań i dokumentów księgowych.”


Załączniki:

Informacja o wyborze:


Zamawiający informuje, że dokonał wyboru wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie publiczne na „Przeprowadzanie kontroli sprawozdań: okresowych, rocznych, końcowego zawierających rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej przez Gminę Miasto Szczecin w ramach umowy DPT/BDG-II/POPT/81/16 z dnia 1.8.2016 r. współfinansowanej z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 polegających na weryfikacji i zatwierdzeniu sprawozdań i dokumentów księgowych”.

Kierując się kryterium oceny ofert, którym była cena wykonania zamówienia (100%) Zamawiający zdecydował się powierzyć realizację zadania firmie „AKCEPT” Biuro Biegłych Rewidentów Sp. z o. o. (ul. Spółdzielców 3, 62-510 Konin), która zaproponowała najlepszą ofertę.


udostępnił: Anna Bednarz, wytworzono: 2016/12/22, odpowiedzialny/a: Elżbieta Głowacka, wprowadził/a: Anna Bednarz, dnia: 2016/12/22 13:00:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Bednarz 2016/12/22 13:00:53 modyfikacja wartości
Bartłomiej Miluch 2016/12/07 09:37:42 modyfikacja wartości
Bartłomiej Miluch 2016/12/07 09:33:49 nowa pozycja