Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zakup i dostawa oprogramowania w ramach projektu „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół"

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NA DOSTAWY

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO NA:

Zakup i dostawa oprogramowania w ramach projektu „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół”

 

 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, iż w Zapytaniu ofertowym nr 4/2017 nastąpiła zmiana opisu przedmiotu zamówienia dot. części 2 – System do nauczania języków obcych. W załączeniu zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia.
 
 
 
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, iż w Zapytaniu ofertowym nr 4/2017 nastąpiła modyfikacja wzoru umowy.  
w § 1 ust. 3 pkt. 5 wzór umowy Zamawiający usuwa zapis „5) zwielokrotnianie kodu źródłowego.”
 
Jednocześnie Zamwiający przesuwa termin składania ofert do 22.09.2017 r.
 
 
 
 
 


Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem