Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Opracowanie zestawu analiz z zakresu społeczno-gospodarczego dla obszaru rewitalizacji

Gmina Miasto Szczecin – Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin

Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NA USŁUGI

 

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO NA:

"Opracowanie zestawu analiz z zakresu społeczno-gospodarczego dla obszaru rewitalizacji"

 

Szczecin 31.08.2017

MODYFIKACJA IWZ

Zamawiający informuje, że zmianie ulegają zapisy Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu wykonania zamówienia.

Zmieniona treść Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona poniżej.

W związku ze zmianą zapisów Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 12 września 2017 r. do godz. 10.00.

 

Szczecin 30.08.2017

Zamawiający udzielił odpowiedzi na przesłane pytania dotyczące Istotnych Warunków Zamówienia. Link do zestawienia odpowiedzi poniżej:

Zestawienie odpowiedzi na pytaniaLista załączników:

Informacja o wyborze:


Zamawiający informuje, że dokonał wyboru wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie publiczne na „Opracowanie zestawu analiz z zakresu społeczno-gospodarczego dla obszaru rewitalizacji”.

Kierując się kryteriami oceny ofert, wśród których była cena wykonania zamówienia (40%), doświadczenie oferenta (20%) oraz metodologia badania (40%) – zdecydował się powierzyć realizację zadania Konsorcjum: EU-CONSULT Sp. z o.o. (ul. Toruńska 18C, lok. D, 80-747 Gdańsk), Grupa BST Sp. z o.o. (ul. Mieczyków 12, 40-748 Katowice), UTILA Sp. z o. o. (ul. Targowa 42/20, 03-733 Warszawa), które zaproponowało najlepszą ofertę.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem