Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opracowanie zestawu analiz z zakresu społeczno-gospodarczego dla obszaru rewitalizacji

Gmina Miasto Szczecin – Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin

Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NA USŁUGI

 

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO NA:

"Opracowanie zestawu analiz z zakresu społeczno-gospodarczego dla obszaru rewitalizacji"

 

Szczecin 31.08.2017

MODYFIKACJA IWZ

Zamawiający informuje, że zmianie ulegają zapisy Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu wykonania zamówienia.

Zmieniona treść Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona poniżej.

W związku ze zmianą zapisów Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 12 września 2017 r. do godz. 10.00.

 

Szczecin 30.08.2017

Zamawiający udzielił odpowiedzi na przesłane pytania dotyczące Istotnych Warunków Zamówienia. Link do zestawienia odpowiedzi poniżej:

Zestawienie odpowiedzi na pytania


Załączniki:

Informacja o wyborze:


Zamawiający informuje, że dokonał wyboru wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie publiczne na „Opracowanie zestawu analiz z zakresu społeczno-gospodarczego dla obszaru rewitalizacji”.

Kierując się kryteriami oceny ofert, wśród których była cena wykonania zamówienia (40%), doświadczenie oferenta (20%) oraz metodologia badania (40%) – zdecydował się powierzyć realizację zadania Konsorcjum: EU-CONSULT Sp. z o.o. (ul. Toruńska 18C, lok. D, 80-747 Gdańsk), Grupa BST Sp. z o.o. (ul. Mieczyków 12, 40-748 Katowice), UTILA Sp. z o. o. (ul. Targowa 42/20, 03-733 Warszawa), które zaproponowało najlepszą ofertę.


udostępnił: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej, wytworzono: 2017/09/20, odpowiedzialny/a: Jarosław Bondar, wprowadził/a: Anna Bednarz, dnia: 2017/09/20 15:58:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Bednarz 2017/09/20 15:58:31 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/09/20 15:55:40 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/08/31 09:09:57 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/08/31 09:06:59 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/08/30 07:57:42 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/08/23 13:26:03 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2017/08/23 13:17:56 nowa pozycja