Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Organizacja spotkań sąsiedzkich dla mieszkańców obszaru rewitalizacji

ZAMAWIAJĄCY:

 

Gmina Miasto Szczecin – Biuro Architekta Miasta Urzędu Miasta Szczecin

Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NA USŁUGI

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO NA:

„Organizację spotkań sąsiedzkich dla mieszkańców obszaru rewitalizacji”

 

Termin składania ofert: 31 maja 2019 r. do godz. 15.00Lista załączników:

Informacja o wyborze:


Informacja o wyborze: 

Zamawiający informuje, że w toku przeprowadzonej procedury do wykonania zamówienia wybrana została oferta Konsorcjum:

1. UTILA Sp. z o.o. – Pełnomocnik Konsorcjum

adres: ul. Targowa 42/20, 03-733 Warszawa;

2. Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne „Oswajanie sztuki” – Członek Konsorcjum

adres: ul. Nieduża 28/5, 71-531 Szczecin.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem