Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne

Wznowienie granic - Chłodna


Urząd Miasta Biuro Geodety Miasta, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na: 

Wykonanie wznowienia i okazania znaków granicznych działki ewidencyjnej nr 2/3 w obrębie ewidencyjnym 2020, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Chłodnej , zbytej w drodze  przetargu.

Kryteria ceny ofert: Cena - 100 %.

Miejsce złożenia oferty: Sekretariat BGM lub skrzynce podawczej ustawionej przy wejściu do gmachu Urzędu Miasta.

Link do aktualnej informacji dotyczącej pracy Urzędu Miasta. 

http://www.szczecin.pl/chapter_59000.asp

Termin złożenia oferty: 12 października 2021 r. - godzina 15.30.

Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia w zamkniętej kopercie z opisem:

„Nie otwierać do dnia 12 października 2021 r. – godz. 15.30

Oferta na prace geodezyjne – do Biura Geodety Miasta.”

Do kontaktów jest upoważniony: Wojciech Wnuk Geodeta Miasta tel. 91-42-45-524.


 


Załączniki:

udostępnił: Biuro Geodety Miasta , wytworzono: 2021/10/08, odpowiedzialny/a: Wojciech Wnuk, wprowadził/a: Wojciech Wnuk, dnia: 2021/10/11 12:33:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wojciech Wnuk 2021/10/11 12:33:51 modyfikacja wartości
Wojciech Wnuk 2021/10/08 13:50:01 nowa pozycja