Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 65097947

Aktualna strona: 78513

Wydrukowano: 0

Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne

Wznowienie granic i połaczenie działek 8/6, 8/12, 15/2, 15/3 z obr.4048


Urząd Miasta Biuro Geodety Miasta, Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin zaprasza do złożenia oferty na:

 1. Przedmiot zamówienia:
   1. Wykonanie czynności wznowienia i okazania znaków granicznych oraz aktualizacje mapy sytuacyjno - wysokościowej dla działek ewidencyjnych nr 8/6, 8/12, 15/2, 15/3 z obrębu ewidencyjnego nr 4048 ( Dąbie 48)położonych w Szczecinie, będących własnością Gminy Miasto Szczecin.
   2. Połączenie działek ewidencyjnych 8/6, 8/12, 15/2, 15/3z obrębu ewidencyjnego nr 4048 ( Dąbie 48), ujawnionych w księdze wieczystej nr KW SZ1S/00198817/6, stanowiących jedną nieruchomość.
 2. Termin realizacji zamówienia: 75 dni od dnia podpisania umowy.
 3. Kryteria ceny ofert: Cena - 100 %.
 4. Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta - Sekretariat Biura Geodety Miasta pok 249FG.
 5. Termin złożenia oferty: 23 października 2017 r. godzina 10.00.
 6. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia w zamkniętej kopercie.
 7. Do kontaktów jest upoważniony: Wojciech Wnuk Geodeta Miasta tel. 91-42-45-524.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Nazwa: PROSKAN Zbigniew Bossy
Adres: ul. Żegoty 20, 71-818 Szczecin
Cena: 2770,00 zł.Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin