Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 65069387

Aktualna strona: 78368

Wydrukowano: 0

Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne

Aktualizacja - Rayskiego 40,41 

Urząd Miasta Biuro Geodety Miasta, Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin zaprasza do złożenia oferty na:

  1. Przedmiot zamówienia:Wykonanie aktualizacji danych ewidencyjnych dotyczących określenia: liczby i zasięgu kondygnacji oraz funkcji budynku usytuowanego na działce nr 106 w obrębie ewidencyjnym  nr 1032 (Śródmieście 32),  przy ul. gen. Ludomiła Rayskiego 40, 41, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.
  2. Termin realizacji zamówienia: 15 grudnia 2017r.
  3. Kryteria ceny ofert: Cena - 100 %.
  4. Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta - Sekretariat Biura Geodety Miasta pok 249FG.
  5. Termin złożenia oferty: 23 października 2017 r. godzina 10.00.
  6. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia w zamkniętej kopercie.
  7. Do kontaktów jest upoważniony: Wojciech Wnuk Geodeta Miasta tel. 91-42-45-524.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Nazwa: Geobud Zdzisław Kwieciński
Adres: pl. Lotników 3/1, 414 Szczecin
Cena: 1200,00 zł.Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin