Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79499257

Aktualna strona: 151734

Wydrukowano: 0

Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne

Wznowienie i aktualizacja - Krzemienna 41


Urząd Miasta Biuro Geodety Miasta, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na:

  1. Wykonanie wznowienia i okazania znaków granicznych działki ewidencyjnej nr 34/2 w obrębie 4122, położonej przy ul. Krzemiennej 41 stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin.
  2. Aktualizację danych ewidencyjnych w tym: pomiar budynków, określenie  funkcji użytkowej i liczby kondygnacji oraz aktualizację mapy zasadniczej w zakresie wyżej wymienionej nieruchomości.

Termin realizacji zamówienia: 75 dni od podpisania umowy.

Kryteria ceny ofert: Cena - 100 %.

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta - Sekretariat Biura Geodety Miasta pok. 249FG.

Termin złożenia oferty: 22 lipca 2019 r. - godzina 12.00.

Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia w zamkniętej kopercie.

Do kontaktów jest upoważniony: Wojciech Wnuk Geodeta Miasta tel. 91-42-45-524.

Z udziału w postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy do dnia złożenia oferty są w zwłoce w wykonaniu prac geodezyjnych i kartograficznych na zlecenie Biura Geodety Miasta.Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin