Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne

Wznowienie i aktualizacja - Berka Joselewicza


Urząd Miasta Biuro Geodety Miasta, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na: 

 

 

    1. Wykonanie czynności wznowienia i okazania znaków granicznychdziałek ewidencyjnych o nr 70 i 17/1, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4114 (Dąbie 114) w Szczecinie, przy ul. Berka Joselewicza 15, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin.
    2. Aktualizację danych ewidencyjnych ww. działek i pomiar budynków na nich położonych, a także określenie ich funkcji użytkowej, liczby kondygnacji i ich zasięgu oraz aktualizację mapy zasadniczej.

Kryteria ceny ofert: Cena - 100 %.

Miejsce złożenia oferty: Sekretariat Biura Geodety MIasta p.249FG.

Link do aktualnej informacji dotyczącej pracy Urzędu Miasta. 

http://www.szczecin.pl/chapter_59000.asp

Termin złożenia oferty: 23 maja 2022 r. - godzina 15.30.

Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia w zamkniętej kopercie z opisem:

„Nie otwierać do dnia 23 maja 2022 r. – godz. 15.30

Oferta na prace geodezyjne – do Biura Geodety Miasta.”

Do kontaktów jest upoważniony: Wojciech Wnuk Geodeta Miasta tel. 91-42-45-524.


 


Załączniki:

udostępnił: Biuro Geodety Miasta, wytworzono: 2022/05/19, odpowiedzialny/a: Wojciech Wnuk, wprowadził/a: Wojciech Wnuk, dnia: 2022/05/19 12:31:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wojciech Wnuk 2022/05/19 12:31:36 nowa pozycja