Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 73248267

Aktualna strona: 3845

Wydrukowano: 0

Aktualności - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Konsultacje społeczne Strategii ZIT


Współdziałając w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej ZIT, Biuro Strategii na prośbę partnera udostępnia poniższą informację.

Instytucja Pośrednicząca Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  - Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych aktualizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego  (ZIT SOM) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Strategia ZIT SOM jest podstawowym dokumentem określającym zidentyfikowane potencjały rozwojowe obszaru metropolitalnego w sferze gospodarczej, społecznej, transportowej oraz klimatycznej. Celem niniejszych konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat dokumentu oraz zadań zaplanowanych do realizacji. Zebrane informacje zostaną rozpatrzone w toku prac nad dokumentem, a zaktualizowana Strategia ZIT SOM zostanie przedłożona do ustawowego zaopiniowania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz Instytucję Zarządzającą RPO WZ 2014-2020. Konsultacje dokumentu trwać będą do 28 września 2018 r.  Wszelkie informacje znajdują się pod adresem: http://zit-som.szczecin.pl/index.php/aktualnosc/438-zapraszamy-do-konsultacji . Państwa uwagi na temat Strategii ZIT SOM prosimy przesyłać na załączonym formularzu na adres e-mail: zit@som.szczecin.pl. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących założeń Strategii ZIT SOM prosimy kontaktować się z Biurem ZIT za pośrednictwem poczty elektronicznej  lub nr telefonu 91 421 71 60.Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin