Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Bogdański Zbigniew Firma Usługowa WGKiOŚ-II.6233.31.2016.LR 18.03.2016 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 18 marca 2016 r.

WGKiOŚ-II.6233.31.2016.LR

UNP: 19527/WGKiOŚ/-XXXVI/15

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

 

zmieniam

 

na wniosek Strony, decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16.03.2016 r. znak: WUCiP-I.6233.27.2015.LR, zezwalającą na transport odpadów, wydaną na rzecz Zbigniewa Bogdańskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Firma Usługowa Zbigniew Bogdański” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Generała Okulickiego nr 85A, , REGON 321351188, NIP 8521444577w następujący sposób:

 

 

  1. Punkt V. wyżej wymienione decyzji otrzymuje brzmienie:

„V. Decyzja jest ważna do dnia uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nie dłużej niż do dnia 15 marca 2025 r.

 

  1. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.

 

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz przywołany na wstępie przepis.

Wnioskodawca wystąpił o zmianę posiadanego zezwolenia poprzez zmianę terminu jego obowiązywania.

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

  1. Firma Usługowa Zbigniew Bogdański

ul. Generała Okulickiego 85A

71-040 Szczecin

  1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

  1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/01/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2017/01/30 13:27:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2017/01/30 13:27:34 nowa pozycja