Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Przybylak Dariusz WGKiOŚ-XIV.6233.57.2015.LR 18.01.2016 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 18 stycznia 2016 r.

WGKiOŚ-XIV.6233.58.2015.LR

UNP: 86297/WGKiOŚ/-XXXIII/15

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

 

zmieniam

 

na wniosek Strony, decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25.04.2014 r. znak: WGKiOŚ-IX.6233.40.2014.LR, zezwalającą na zbieranie odpadów, wydaną na rzecz Dariusza Przybylaka, prowadzącego działalność gospodarczą z siedzibą w Szczecinie przy ul. Gwiaździstej nr 11, KRS 161783, REGON 810031901, NIP 8510310301w następujący sposób:

 

  1. W punkcie I. ww decyzji dodaje się następujące rodzaje odpadów przewidziane do zbierania :

02 01 04 Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
03 03 08 Odpady y sortowania papieru i tektury
07 02 13 Odpady z tworzyw sztucznych
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 01 09 Opakowania z tekstyliów
16 01 19 Tworzywa sztuczne
16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w160209 do 160213
16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215
17 02 03 Tworzywa sztuczne
19 12 01 Papier i tektura
19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma
20 01 01 Papier i tektura
20 01 39 Tworzywa sztuczne.

 

  1. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.

 

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz przywołany na wstępie przepis.

Wnioskodawca wystąpił o zmianę posiadanego zezwolenia poprzez dodanie nowych rodzajów odpadów.

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

  1. D. Przybylak

ul. Gwiaździsta  11

70-753 Szczecin

  1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

  1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/01/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2017/01/30 12:53:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2017/01/30 12:53:58 nowa pozycja