Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 74852768

Aktualna strona: 65875

Wydrukowano: 1077

mogące znacząco odziaływać na środowisko

Decyzja nr 499/19 z dn. 11.04.2019r. o pozwoleniu na budowę obejmującą rozbudowę węzła obróbki osadu wraz z niebędną infrastrukturą na terenie Oczyszczalni Ścieków Pomorzany


 

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania  na środowisko ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 tj.), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 11.04.2019r. Prezydent Miasta Szczecin wydał decyzję nr 499/19 znak WUiAB-III.6740.40.2019.IK, UNP: 6897/WUiAB/-I/19 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą   pozwolenia  na   budowę obejmującą rozbudowę węzła obróbki osadu wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Oczyszczalni Ścieków Pomorzany położonej przy ul. Tama Pomorzańska 8, w granicach działki nr 9/5 z obrębu 1059.

 

Decyzja ta została zarejestrowana dnia 19.04.2019 r. w publicznie dostępnym wykazie informacji o środowisku pod nr 163/2019.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni, tj. od dnia 25.04.2019r. do dnia 09.05.2019r.

Jednocześnie zawiadamia się, że w podanym terminie, z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, pok. 207 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

                                                                      Prezydent Miasta Szczecin


Data wygaśnięcia: 09.05.2019

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin