Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79499272

Aktualna strona: 71245

Wydrukowano: 1077

mogące znacząco odziaływać na środowisko

Budowa Parku logistycznego w Szczecinie przy ul. Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 03 października 2008r.o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2018.2081 ze zm.)

Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia

że na rzecz J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach przy ul. Radzymińskiej 326 wydano decyzję Nr 142/19 o warunkach zabudowy z dnia 26.07.2019r. dla inwestycji polegającej na budowie Parku logistycznego w Szczecinie przy ul. Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego, działki ewidencyjne nr 8/5, 8/6, 8/7, 10, 11 z obrębu 3019, nr 9/2 z obrębu 3097, nr 10/1, 11/1, 12/1 z obrębu 3101.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: od dnia 31.07.2019r. do dnia 13.08.2019r. W w/w terminie strony postępowania mają prawo zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin – pl. Armii Krajowej 1, pokój 267.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Data wygaśnięcia: 13.08.2019

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin