Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80337061

Aktualna strona: 72208

Wydrukowano: 1077

mogące znacząco odziaływać na środowisko

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, obejmującycm: przebudowę dwóch magistral wodociągowych o średnicy dn 600 w ul. Budziszyńskiej w Szczecinie


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018r. Poz. 2081 t.j. ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 06.09.2019r. Prezydent Miasta Szczecin wydał decyzję Nr 1336/19 (znak: WUiAB-III.6740.136.2019.TS, UNP: 26280/WUiAB/-I/19) o pozwoleniu na budowę, obejmującym: przebudowę dwóch magistral wodociągowych o średnicy dn 600 w ul. Budziszyńskiej w Szczecinie (dz. nr 22/10 z obr. 1056, dz. nr: 35 i 87 z obr. 1057, dz. nr 2/3 z obr. 1064, dz. nr 60 z obr. 1076).

Decyzja ta została zarejestrowana dnia 06.09.2019r. w publicznie dostępnym wykazie decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nr 650/2019.

Zgodnie z art. 72 ust. 6 w/w ustawy, z treścią decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1,  pok. 207 (tel. 91 424 51 31), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni, tj. od dnia 09.09.2019r. do dnia 22.09.2019r.

  

Prezydent Miasta Szczecin


Data wygaśnięcia: 22.09.2019

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin