Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Inwestycje mogące znacząco odziaływać na środowisko

Decyzja Nr 30/21 z dn. 08.01.2021r. o pozwoleniu na budowę


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaję

do publicznej wiadomości, że w dniu 08.01.2021r. Prezydent Miasta Szczecin wydał decyzję Nr 30/21

(znak: WUiAB-III.6740.353.2020.JB, UNP: 56451/WUiAB/-I/20) o pozwoleniu na budowę, obejmującym:

budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (oznaczonego na projekcie zagospodarowanie terenu nr 2)

na terenie działki nr 1/6 z obrębu 2150 w Szczecinie.

 

Decyzja ta została zarejestrowana dnia 08.01.2021r. w publicznie dostępnym wykazie decyzji dotyczących

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nr 13/2021.

 

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni, tj. od dnia 11.01.2021r. do dnia 25.01.2021r.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że w podanym terminie informacje można uzyskać za pośrednictwem

poczty elektronicznej (wuiab@um.szczecin.pl) lub poprzez kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę

(tel. 424-51-31) ustalić sposób zapoznania się z treścią decyzji.

 

                                                                                                                      Prezydent Miasta Szczecin


Data wygaśnięcia: 25.01.2021

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin, wytworzono: 2021/01/11, odpowiedzialny/a: Jagoda Baranowska - Grochowska, wprowadził/a: Jagoda Baranowska, dnia: 2021/01/11 08:32:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jagoda Baranowska 2021/01/11 08:32:40 modyfikacja wartości
Jagoda Baranowska 2021/01/11 08:30:45 modyfikacja wartości
Jagoda Baranowska 2021/01/11 08:27:27 modyfikacja wartości
Jagoda Baranowska 2021/01/11 08:26:24 nowa pozycja