Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Inwestycje mogące znacząco odziaływać na środowisko

OBWIESZCZENIE - dot. dec. nr 285/21 z dnia 11.03.2021r.


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 2176.), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 11.03.2021 r. Prezydent Miasta Szczecin wydał decyzję nr 285/21 , znak WUiAB-III.6740.11.2021.GD UNP: 4662/WUiAB/-I/21 o pozwoleniu na budowę obejmującą przebudowę i rozbudowę źródeł wytwarzania, magazynowania gazów medycznych oraz centralnej rozprężalni wraz z sieciami przesyłowymi gazów medycznych w systemie pierścieniowym zasilającymi budynki szpitalne w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy al. Powstańców Wielkopolskich 72 w Szczecinie, działka nr 36, obręb 1057. Decyzja ta została zarejestrowana dnia 22.03.2021r. w publicznie dostępnym wykazie informacji o środowisku pod nr 298/2021. Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni, tj. od dnia 24.03.2021 r. do dnia 07.04.2021 r. Jednocześnie zawiadamia się, że w podanym terminie, z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, po wcześniejszym - za pośrednictwem poczty elektronicznej (wuiab@um.szczecin.pl) lub telefonicznym ( tel. 91 42-45-566 ) umówieniu wizyty ( do poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30 )

Prezydent Miasta Szczecin


Data wygaśnięcia: 07.04.2021

udostępnił: Prezydent MiastaSzczecin, wytworzono: 2021/03/22, odpowiedzialny/a: GrzegorzDybicz, wprowadził/a: Grzegorz Dybicz, dnia: 2021/03/22 14:43:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Grzegorz Dybicz 2021/03/22 14:43:34 modyfikacja wartości
Grzegorz Dybicz 2021/03/22 13:58:45 modyfikacja wartości
Grzegorz Dybicz 2021/03/22 13:55:49 nowa pozycja