Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79330002

Aktualna strona: 13744

Wydrukowano: 862

Rejestr petycji - 2017 r.

Nr petycji: 152.1

Nr UNP:

126/S/17

Data złożenia:

2017/07/05

Przedmiot sprawy:

TREŚĆ PETYCJI

Przewidywany termin załatwienia:

2018/01/05

Przebieg postępowania:

  • W TRAKCIE ROZPATRYWANIA PRZEZ KOMISJĘ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, REWITALIZACJI I OCHRONY ŚRODOWISKA RADY MIASTA 
  • POSIEDZENIE WW. KOMISJI 02.11.2017 ROKU - PODJĘCIE STANOWISKA O UZNANIU PETYCJI ZA BEZZASADNĄ .
  • XXXV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin 21 LISTOPAD 2017R. GODZ. 10.00  - PROJEKT UCHWAŁY NR 425/17 W SPRAWIE rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany statusu ulic Bulwar Piastowski oraz Bulwar Gdyński z drogi publicznej na bulwar w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880)

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50654.asp?soid=AE2295D337094D8F9E3657CE8330EC6C

  • SESJA RADY MIASTA 21.11.2017 ROKU - petycja nie została uwzględniona:
  • UCHWAŁA NR XXXV/1052/17 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany statusu ulic Bulwar Piastowski oraz Bulwar Gdyński z drogi publicznej na bulwar w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880)

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50344.asp?soid=AA44539361374DC28D571C4FCFDEB345

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem

© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin