Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Wyjaśnienia treści SIWZ

Czy w konkursie na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej grzebowiska dla zwierząt domowych mogą brać udział osoby, które nie prowadzą własnej działalności gospodarczej?


PYTANIE:
Czy w konkursie na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej grzebowiska dla zwierząt domowych mogą brać udział osoby, które nie prowadzą własnej działalności gospodarczej? Jeśli tak to rozumiem, że komplet dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie składa się z tylko z pierwszych czterech załączników do regulaminu ?

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z Regulaminem KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO - PRZESTRZENNEJ ZABUDOWY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU GRZEBOWISKA DLA MAŁYCH ZWIERZAT DOMOWYCH PRZY UL. BIELAŃSKIEJ W SZCZECINIE:
DZIAŁ I   PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE
ROZDZIAŁ 2   WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
PARAGRAF 2. USTĘP 1.  
Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także w/w podmioty występujące wspólnie, spełniające warunki określone w niniejszym Regulaminie konkursu, zwane dalej Uczestnikami konkursu, które złożą w odpowiednim terminie Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z niezbędnymi załącznikami określonymi w niniejszym Regulaminie.

Zgodnie z Regulaminem konkursowym:
Dział II SKŁADANIE WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
ROZDZIAŁ 8 WYMAGANE DOKUMENTY NA ETAPIE SKŁADANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
PARAGRAF 8.
Komplet wymaganych dokumentów powinien sie zkładać z:
- załączników konkursowych nr 1-4 do regulaminu konkursowego,
- aktualnego odpisu z rejestru, właściwego dla okreslonej formy prowadzonej działalności gospodarczej (w przypadku jej prowadzenia przez Uczestnika konkursu),
- pełnomocnictwa (w przypadku składania wniosku wspólnego przez Uczestników konkursu).

 


udostępnił: , wytworzono: 2012/06/15, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Karolina Szymańska, dnia: 2012/06/15 09:30:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karolina Szymańska 2012/06/15 09:30:20 modyfikacja wartości
Karolina Szymańska 2012/06/15 09:00:02 nowa pozycja