Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Wykaz tymczasowego udostępnienia gruntów Miasta Szczecin

Wykaz nr 222/2012 dot. wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat gruntów położonych na trerenie Miasta Szczecina

WYKAZ Nr 222/2012

z dnia  04.04.2012r.

 

Na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Prezydent Miasta Szczecina podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat grunty położone na terenie Miasta Szczecina wg niżej przedstawionego wykazu.

 

 

 

 

Lp.

 

 

Nr  działki (część)

 

Nr obrębu

 

      Lokalizacja

(ulica)

 

Pow.
w m2

 

               Przeznaczenie

 

 

Opłata za dzierżawę terenu

1.

92/9

(całość)

3070

ul. Okólna

300

 

 

zieleń

 

 

22,14zł

miesięcznie

(w tym

23% VAT)

2.

 

 

25/43

(część)

3100

ul. Komuny Paryskiej 2,3

219

uprawa warzyw

19,35zł

rocznie

(w tym
23% VAT)

 

 

 

Termin wnoszenia czynszu:

  • do dnia 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący (opłaty miesięczne),
  • do dnia 31-go marca każdego roku kalendarzowego (opłaty roczne).

Warunki  zmiany  wysokości  opłat :

Stawki opłat ulegają corocznie podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w stopniu  odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych  w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w  stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych latach opłaty nie zostały zwaloryzowane.

 

 

 

 
 
 
             Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

               od dnia 05.04.2012r. do dnia 26.04.2012r.

udostępnił: Wydzial Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2012/04/04, odpowiedzialny/a: Gajewski Krzysztof, wprowadził/a: Łukasz Dudko, dnia: 2012/04/04 11:29:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Łukasz Dudko 2012/04/04 11:29:17 nowa pozycja