Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Wykaz tymczasowego udostępnienia gruntów Miasta Szczecin

WYKAZ Nr 934/2011 z dnia 01.12.2011r.

Na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Prezydent Miasta Szczecina podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony grunty położone na terenie Miasta Szczecina wg niżej przedstawionego wykazu.

 

 

Lp.

 

 

Nr  działki (część)

Nr obrębu

 

Lokalizacja

(ulica)

 

Pow.
w m2

 

Przeznaczenie

 

 

Opłata za dzierżawę terenu

1.

2/6

(część)

3060

Zamknięta

720

 

zieleń,

wiata

 

 

56,12zł

miesięcznie

(w tym

23% VAT)

2.

 

78/2

(część)

3070

Górna

525

uprawa warzyw

 

42,62zł

rocznie

(w tym
23% VAT)

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

55/4

(część)

3070

Okólna

507

uprawa warzyw,

komórka – pomieszczenie gospodarcze

91,97zł

rocznie

(w tym

23% VAT)

 

4.

 

 

78/2

(część)

3070

Górna

577

uprawa warzyw

 

46,84zł

rocznie

(w tym
23% VAT)

 Termin wnoszenia czynszu:
• do dnia 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący (opłaty miesięczne),
• do dnia 31-go marca każdego roku kalendarzowego (opłaty roczne).


Warunki zmiany wysokości opłat :
• Stawki opłat ulegają corocznie podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych latach opłaty nie zostały zwaloryzowane.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

od dnia 05.12.2011r. do dnia 26.12.2011r.

 

udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościmi, wytworzono: 2011/12/05, odpowiedzialny/a: Gajewski Krzysztof, wprowadził/a: Łukasz Dudko, dnia: 2011/12/06 08:52:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Łukasz Dudko 2011/12/06 08:52:49 modyfikacja wartości
Łukasz Dudko 2011/12/06 08:26:42 nowa pozycja