Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Wykaz tymczasowego udostępnienia gruntów Miasta Szczecin

wykaz nr 877/2011

WYKAZ  Nr  877 /11
  z dnia 09.11.2011r.

 

 

 

Na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
(Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651, ze zm.) Prezydent Miasta Szczecina podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat grunty położone na terenie Miasta Szczecinwg niżej przedstawionego wykazu:

 

 

 

Lp.

Nr  działki (część)

Nr  obrębu

Lokalizacja

( ulica )

 

Pow.  w m2

      Aktualne zagospodarowanie

Opłata za dzierżawę terenu

 
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66/1

91/1

92/3

49/1

2/1

118/1

 

7/53

 

 

 

2043

 

 

2042

2043

2042

 

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozmarynowa

 

 

Rozmarynowa

Środkowa

Kirasjerów

 

Andersena

 

 

298

34

13

233

43

179

 

164

 

Zieleń

 

 

 

 

 

 

Zieleń

 

49,20 złmiesięcznie

 z podatkiem VAT 23 %

 

 

 

 

 

10,09 zł miesięcznie

 z podatkiem VAT 23 %

 

 

 Termin wnoszenia czynszu:

Do 31 marca każdego roku kalendarzowego (opłaty roczne)

Do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc bieżący (opłaty miesięczne)

Warunki  zmiany  wysokości  opłat:

Stawki opłat ulegają corocznie podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników jeżeli w kolejnych po sobie latach opłaty nie zostały zwaloryzowane. Wydzierżawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany czynszu w przypadku, kiedy nastąpi zmiana cennika opłat za dzierżawę gruntów komunalnych obowiązujących na terenie Gminy Miasto Szczecin. Zastosowanie będą miały wtedy stawki opłat wynikające bezpośrednio z tego cennika. O wysokości nowych stawek Dzierżawca zostanie powiadomiony pisemnie najpóźniej w terminie 14 dni przed zmianą opłat

Wykaz  wywiesza  się  na okres 21 dni

od dnia  10.11.2011r. do dnia 01.12.2011r.

udostępnił: WGN, wytworzono: 2011/11/09, odpowiedzialny/a: Gajewski Krzysztof, wprowadził/a: Cezary Domalski, dnia: 2011/11/09 11:12:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Cezary Domalski 2011/11/09 11:12:57 nowa pozycja