Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zwierzęta

Sterylizacja wolno żyjących kocic

Informacja na temat sterylizacji wolno żyjących kocic na terenie Miasta Szczecin


1. Zabiegi sterylizacji wolno żyjących kocic z terenu Szczecina są współfinansowane przez Urząd Miasta Szczecina i szczeciński oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, odpowiednio w kwotach 53 zł za jeden zabieg ze strony UM (koszty materiałowe) i 27 zł ze strony TOZ O/Szczecin (koszty wykonania usługi).
2. Finansowanie zewnętrzne zabiegów sterylizacji pozwala na ich wykonywanie jako usługi bezpłatnej dla społecznych opiekunów populacji wolno żyjących kotów.
3. Przekazanie środków z UM na konto TOZ odbywa się na zasadzie kontraktu zawartego między UM a TOZ w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt, ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przekazywanych po wykonaniu poszczególnych etapów zadania. W roku 2007 kontrakt opiewa na realizację 900 sterylizacji wolno żyjących kocic.
4. Zabiegi sterylizacji wykonywane są w Przychodni dla Zwierząt TOZ, zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego 198A, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-19, przy czym kotkę bez umówienia należy na zabieg dostarczyć przed godziną 11-tą z uwagi na konieczność zaplanowania zabiegów stosownie do ilości dostarczonych kocic. Odbiór kocicy zasadniczo następuje w godzinach popołudniowych w dniu dostarczenia na zabieg.
5. Kocica dostarczana na zabieg powinna być przegłodzona przez minimum 12 godzin przed zabiegiem. Dopuszcza się sterylizację kocic ciężarnych.
6. Sposób wykonania zabiegu pozwala na bezpieczne wypuszczenie kocicy w miejscu bytowania już po kilku- kilkunastu godzinach od wykonania zabiegu. Stosowanie rozpuszczalnych nici chirurgicznych nie wymaga wizyt pozabiegowych. Kocicom po sterylizacji podawany jest osłonowo długo działający antybiotyk.
7. W niepokojących sytuacjach pozabiegowych (niechęć w przyjmowaniu pokarmu, nienaturalne zachowanie kocicy) opiekun ma prawo korzystać z bezpłatnych usług lekarsko-weterynaryjnych w zakresie pomocy w potrzebie w Przychodni dla Zwierząt TOZ.
8. Podczas zabiegu sterylizacji, korzystając ze stanu w narkozie przeprowadzana jest ocena stanu uzębienia i w razie potrzeby wykonywane są konieczne usunięcia kamienia nazębnego i zębów.
9. Po sterylizacji kocice znakowane są nacięciem ucha w kształcie półksiężyca.
10. Profilaktyka towarzysząca sterylizacji (odpchlenie i odrobaczenie) jest dobrowolna i odpłatna z ustaloną ryczałtową opłatą na poziomie 10 zł.
11. Społeczny opiekun populacji zobowiązany jest dostarczyć i odebrać kocicę we własnym zakresie. Usługa sterylizacji nie obejmuje ani wyłapywania ani transportu kocic. TOZ w celu ułatwienia wyłapania kocic do sterylizacji wypożycza „klatki- pułapki” za kaucją 50 zł.
12. Opiekun przy korzystaniu po raz pierwszy z usługi bezpłatnej sterylizacji zostaje włączony do „Rejestru populacji wolno żyjących kotów”, który jest dokumentacją siedlisk kotów i ich stanu populacji.

udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, wytworzono: 2007/09/14, odpowiedzialny/a: Dariusz Matejski, wprowadził/a: Michał Górski, dnia: 2007/09/14 15:24:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Michał Górski 2007/09/14 15:24:20 nowa pozycja