Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych

Wykaz nr 33/ TBSP/2020


Forma zbycia: Dzierżawa
Rodzaj: Nieruchomość niezabudowana

 WYKAZ Nr 33/TBSP/2020

  z dnia 14 grudnia 2020 r.

 

 Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenia Nr 470/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, użyczania i udostępniania nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, na czas oznaczony do 3 lat oraz w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części i Upoważnienia WO-I.0052.1.490.2015.KO z dn. 15 czerwca 2015 r., Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, iż działając w imieniu Gminy Miasto Szczecin  przeznacza do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat, niżej wymieniony grunt na terenie Miasta Szczecin:

 

 

L.p

Nr działki

 

Nr obrębu

Lokalizacja

 (ulica,księga wieczysta)

Powierzchnia

(m2)

Sposób

zagospodarowania

Czynsz miesięczny netto (zł) 

1.

 

55/9 

4027 Dąbie

Bośniacka

SZ1S/00237464/2  

 

16,12m²

  

 

 

pod wiatę śmietnikową wraz z drogą wytaczania

         

 

 

    48,36 zł

 

 

 

UWAGI:

Termin wnoszenia  czynszu:

- do dnia 10-go każdego miesiąca

Warunki zmiany wysokości opłat:

Stawki opłat mogą podlegać  podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w drodze odrębnego zarządzenia, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi  cen  towarów  i  usług  konsumpcyjnych  w  okresie  pierwszych  trzech  kwartałów  roku poprzedzającego podwyższenie stawki, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych, następujących po sobie latach opłaty nie zostały  zwaloryzowane. Stawka  została określona  na  podstawie  Zarządzenia  nr  470/19  Prezydenta  Miasta  Szczecin z  dnia 7 listopada 2019 r. (ze zm.) w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, użyczania i udostępniania nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, na czas oznaczony do 3 lat oraz w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części.    

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas określony do 3 lat.

 

 

UWAGA: W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed podpisaniem umowy dzierżawy stawki wywoławcze czynszu dzierżawnego uległy zmianie, czynsz dzierżawny zostanie naliczony wg nowych stawek bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

od dnia 21 grudnia 2020 r. do dnia 10 stycznia 2021 r.Data publikacji: 2020/12/21
Data wygaśnięcia: 2021/01/10
IV
udostępnił: TBS "Prawobrzeże", wytworzono: 2020/12/18 15:39:50, odpowiedzialny/a: A. Cielas, wprowadził/a: Aneta Cielas, dnia: 2020/12/18 15:39:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Cielas 2020/12/18 15:39:49 nowa pozycja