Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 65117767

Aktualna strona: 143120

Wydrukowano: 811

Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych

Wykaz nr 35/ZBiLK/DLU/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.


Forma zbycia: Dzierżawa
Rodzaj: Nieruchomość niezabudowana

WYKAZ  Nr 35/ZBiLK/DLU/2017

z dnia 14 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 23 ust. 1, pkt 7a, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 tekst jednolity ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 442/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 listopada 2017 r., Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie z upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin, wykonującego zadania Starosty, podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wydzierżawienia na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Szczeciniena rzecz P4 Sp. z o.o., wg niżej przedstawionego wykazu:

 

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW)

Nr obrębu

Nr działki

Opis lokalu użytkowego

Forma oddania nieruchomości

Przeznaczenie oddania nieruchomości

Opłata za dzierżawę

Przeznaczenie nieruchomości
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1

2

3

4

5

6

ul. Zwierzyniecka

KW SZ1S/00194951/9

Obr. Dąbie 81  (4081)

Cz. Dz. 2/2

część  nieruchomości o pow. 100 m²

Kontynuacja – dzierżawa na okres 3 lat.

Dla celów telefonii komórkowej, w tym: wieży telekomunikacyjnej, szaf telekomunikacyjnych, anten nadawczo-odbiorczych oraz ich eksploatacji.

1 746,12 zł netto (plus podatek VAT
w wysokości 23%)

Plan obowiązujący: „Kijewo - Park Leśny Dąbie”

Termin wnoszenia opłat:

14 dni od dnia doręczenia faktury.

Warunki zmiany wysokości opłat:

Kwota czynszu podlega corocznej zmianie od początku roku kalendarzowego, w oparciu o roczny wskaźnik towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy. 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

od dnia  21 grudnia 2017 r.  do dnia 11 stycznia 2018 r.Data publikacji: 2017/12/21
Data wygaśnięcia: 2018/01/11
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin