Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych

Wykaz nr 1/STBS/2021 dot. oddania garażu w najem na czas nieokreślony garażu GMS


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Garaże

 WYKAZ Nr 1/STBS/2021

z dnia 04 lutego 2021 r.

Na  podstawie  art. 35 ust. 1  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997 r.  o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenia Nr 646/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami (ze zm.) i Upoważnienia WO-I.0052.1.12.2021.AP z  dn. 19 stycznia  2021 r.,  Prezes  Szczecińskiego  Towarzystwa  Budownictwa  Społecznego  Sp.  z  o. o.  w  Szczecinie  z upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin podaje do publicznej wiadomości, iż przeznacza do wynajęcia w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony niżej wymieniony garaż murowany położony na terenie Miasta Szczecin:

L.p

Położenie nieruchomości, księga wieczysta

  Nr obrębu

  Nr działki

Oznaczenie     garażu

Powierzchnia

(m2)

Sposób użytkowania

Opłata za najem wraz z należnym podatkiem VAT

1.

 

 

 

Gryfińska 151 SZ1S/00199797/6

 

działka nr 34/8

obr.4036 Dąbie

 

 

brak

 

 

17,30 m²

 

 

 

garaż murowany w budynku-  kontynuacja umowy najmu

 

 

106,40 zł

miesięcznie

UWAGI:

Termin wnoszenia  czynszu:

- do dnia 10-go każdego miesiąca

Warunki zmiany wysokości opłat:

Stawki opłat mogą podlegać  podwyższeniu nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

od dnia 15 lutego 2021 r. do dnia 07 marca 2021 r.Data publikacji: 2021/02/15
Data wygaśnięcia: 2021/03/07
IV
udostępnił: Małgorzata Zalewska, wytworzono: 2021/02/12 12:28:04, odpowiedzialny/a: Prezes Szczecińskiego TBS Sp. z o.o. , wprowadził/a: Dominika Polito, dnia: 2021/02/12 12:28:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominika Polito 2021/02/12 12:28:04 nowa pozycja