Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80336919

Aktualna strona: 218882

Wydrukowano: 822

Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych

WYKAZ NR 1/2019


Forma zbycia: Dzierżawa
Rodzaj: Nieruchomość zabudowana

WYKAZ NR 1/2019
z dnia 06.09.2019 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) Prezydent Miasta Szczecin podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do łącznego wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej do lat trzech grunty położone na terenie Miasta Szczecin wg. niżej przedstawionego wykazu:

 

Lp.

 Położenie nieruchomości

 

Księga wieczysta

Oznaczenie nieruchomości wg. KW oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości (m2 ) w tym powierzchnia gruntu do  dzierżawy (m2)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Sposób użytkowania

Miesięczny łączny czynsz dzierżawny netto za przedmiotowe nieruchomości

Nr obręb

Nr działki

1.

Karłowicza 28

KW SZ1S/00127813/0

 

 

2081

 

33/7

68 092m2

2340m2

Nieruchomość gruntowa

Zabudowana

 

Sportowo rekreacyjne

dzierżawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 500,00 zł

 

 

 

 

 

 

2.

Karłowicza

KW SZ1S/00083677/3

 

2081

33/6

2 358m2

350m2

Nieruchomość gruntowa

Zabudowana

 Sportowo rekreacyjne

dzierżawa

     3.

Twardowskiego

KW SZ1S/00232854/8

 

2082

3/4

67 448m2

46655m2

Nieruchomość gruntowa

Zabudowana

 

Sportowo rekreacyjne

dzierżawa

     4.

Twardowskiego

KW SZ1S/00127815/4

2082

3/2

16 461m2

805m2

Nieruchomość gruntowa

Zabudowana

 

Sportowo rekreacyjne

dzierżawa

  1. Oprócz czynszu Dzierżawca ponosić będzie opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki oraz dostawę ciepła, które uiszczane będą przez Dzierżawcę na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie (MOSRiR), będącego stroną umów zawartych z dostawcami wymienionych mediów, na podstawie refaktur wystawianych przez MOSRiR na Dzierżawcę.
  2. Czynsz dzierżawny Dzierżawca będzie płacił miesięcznie z góry, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego.
  3. Podatek od nieruchomości stanowiącej przedmiot dzierżawy w całym okresie obowiązywania umowy będzie uiszczał Dzierżawca na zasadach, w wysokości i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
  4. Wysokość czynszu dzierżawnego ulegnie zmianie w przypadku wprowadzenia innych, ogólnie obowiązujących opłat, podatków itp.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni:  od dnia 06.09.2019 r. do dnia 27.09.2019 r.
 Data publikacji: 2019/09/06
Data wygaśnięcia: 2019/09/27

Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin