Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych

Najem komunalnych lokali użytkowych w trybie przetargowym


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

 WYKAZ nr 8/STBS/2022

z dnia 27 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), oraz  Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi (ze zm.), Prezes Szczecińskiego TBS Sp. z o.o. z upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w najem na czas nieokreślony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niżej wymienione lokale użytkowe położone na terenie Miasta Szczecin,wg niżej przedstawionego wykazu:

L.p.

 

Położenie nieruchomości

 

 

Nr obrębu

 

Nr działki

Usytuowanie lokalu

Powierzchnia lokalu do oddania

w najem

w m²

Sposób użytkowania

Stawka wywoławcza             w zł/m² netto

Wadium            w zł

 

Informacja o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1.

ul. Pocztowa 8

Pogodno 157

(2157)

Dz.nr 1/10

Wolnostojący

Lok. U1

36,86

Najem

4,50

600,00

Brak obowiązującego m.p.z.p.

Plan wszczęty: ”Turzyn-Pocztowa”

2.

 

ul. Pocztowa 10

 

Pogodno 157

(2157)

Dz.nr 10/2

Piwnica

Front

Lok. U2

91,43

 

Najem

3,60

600,00

Brak obowiązującego m.p.z.p.

Plan wszczęty: ”Turzyn-Pocztowa”

3.

 

ul. Pocztowa 13

Pogodno 157

(2157)

Dz.nr 43

Parter

Piwnica

Front

Lok. U3

62,08

26,28

Najem

12,50

600,00

Brak obowiązującego m.p.z.p.

Plan wszczęty: ”Turzyn-Pocztowa”

4.

 

ul. Jagiellońska 75

 

Pogodno 157

(2157)

Dz.nr 48

Piwnica

Front

Lok. U2

 

20,40

 

Najem

6,00

600,00

Brak obowiązującego m.p.z.p.

Plan wszczęty: ”Turzyn-Pocztowa”

5.

 

ul. Żółkiewskiego 13

Pogodno 157

(2157)

Dz. nr 20/50

Wolnostojący

Oficyna

Lok. U1

95,12

Najem

3,60

600,00

Brak obowiązującego m.p.z.p.

Plan wszczęty: ”Turzyn-Pocztowa”

6.

 

ul. Bałtycka 36

 

 

4089 Dąbie,

dz. nr 2

dz. nr 19

Wolnostojący

 

141,36

Najem

3,60

600,00

m.p.z.p. Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo

7.

ul. Dmowskiego 21/1A/U

4135 Dąbie

dz. nr 15/2

 

Parter

61,16

Najem

4,00

600,00

Brak obowiązującego m.p.z.p.

Plan wszczęty: Żydowce Osiedle

8.

ul. Dmowskiego 25/1/U

 

4135 Dąbie,

dz. nr 37

 

Parter

189,73

Najem

15,00

600,00

m.p.z.p. Żydowce Osiedle

9.

 

ul. Gryfińska 131

 

 

4038 Dąbie,

dz. nr 21

 

Parter,

Piwnica

21,59

10,67

Najem

3,70

600,00

m.p.z.p. Gryfińska-Hangarowa 2,

m.p.z.p. Dąbie- Lotnisko

10.

ul. Gryfińska 151

4038 Dąbie,

dz. nr 21

Parter

25,19

Najem

3,60

600,00

m.p.z.p. Stare Dąbie

11.

 

ul. Gdańska 16

1095 Śródmieście,

dz. nr 18/3

Budynek D,

I piętro, pomieszczenie nr 25

17,28

Najem

3,60

600,00

m.p.z.p. Międzyodrze Port

12.

 

 

ul. Gdańska 16

 

 

1095 Śródmieście,

dz. nr 18/3

Budynek D,

I piętro, pomieszczenie nr 26

17,28

Najem

3,60

600,00

m.p.z.p. Międzyodrze Port

13.

ul. Gdańska 16

1095 Śródmieście,

dz. nr 18/3

Budynek D,

I piętro, pomieszczenie nr 32

17,28


Najem

3,60

600,00

m.p.z.p. Międzyodrze Port

14.

 

 

ul. Gdańska 16

 

1095 Śródmieście,

dz. nr 18/3

Budynek D,

I piętro, pomieszczenie nr 33

17,28

Najem

3,60

600,00

m.p.z.p. Międzyodrze Port

15.

ul. Gdańska 16

1095 Śródmieście,

dz. nr 18/3

Budynek G, parter

49,45

Najem

3,60

600,00

m.p.z.p. Międzyodrze Port

16.

ul. Zwierzyniecka 27

4085 Dąbie,

 dz. nr 25

 

Parter Piwnica

parter-86,22

piwnica-20,00

Najem

3,60

600,00

m.p.z.p. Kijewo-Park Leśny Dąbie,

m.p.z.p. Ulica Struga

Uwagi:

 1. Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest do określenia szczegółowego zakresu działalności jaką zamierza prowadzić w lokalu. Działalność nie może być uciążliwa.
 2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości prowadzenia przez Najemcą określonej działalności, spowodowany w szczególności nieuzyskaniem przez Najemcę wymaganych pozwoleń lub niespełnieniem przewidzianych przepisami prawa warunków jej prowadzenia.
 3. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej.
 4. W przypadku lokali usytuowanych częściowo w kondygnacji piwnicznej, licytacji podlega stawka czynszu za powierzchnię parteru i kondygnacji wyższych. Stawka czynszu za powierzchnię piwnicy stanowi 30% stawki wylicytowanej za powierzchnię parteru i kondygnacji wyższych, nie mniej niż 3,60 zł/m2.
 5. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku przez właściwy organ.
 6. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu, najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
 7. Do wylicytowanego czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (aktualnie 23%) oraz opłaty za zużyte media.
 8. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
 9. Osoba lub podmiot, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie.
 10. W razie uchylenia się osoby lub podmiotu wygrywającego przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
 11. Umowy najmu zawierane są na czas nieoznaczony.
 12. Lokale przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
 13. W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany niniejszego wykazu.

 

Szczegółowych informacji udziela Szczecińskie TBS Sp. z o.o., ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a,  tel. 91 430 91 00 (poz.1-5) oraz ul. Winogronowa 11f, tel. 91 461 36 92 (poz. 6-16)

Wykaz zamieszczony jest na stronie internetowej www.stbs.pl i www.bip.um.szczecin.p oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach Szczecińskiego TBS i Urzędu Miasta

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia  04 lipca 2022 r. do dnia 24 lipca 2022 r.Data publikacji: 2022/07/04
Data wygaśnięcia: 2022/07/24
IV
udostępnił: Dominika Polito , wytworzono: 2022/07/04 10:14:01, odpowiedzialny/a: Prezes Zarządu Szczecińskiego TBS Sp. z o.o., wprowadził/a: Dominika Polito, dnia: 2022/07/04 10:14:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominika Polito 2022/07/04 10:14:01 nowa pozycja