Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych

WYKAZ Nr DT.40-20/3-6-ŁN z dnia 20.10.2020


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

WYKAZ Nr DT.40-20/3-6-ŁN z dnia 19.10.2020

Na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r (Dz.U. z 2018r poz. 121, poz. 50, poz.650, poz. 1000, poz. 1089), Prezes Zarządu Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. z upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin podaje do publicznej wiadomości wykaz na dzierżawę gruntów oraz lokali użytkowych Gminy Miasta Szczecin w trybie bezprzetargowym na okres do 14 czerwca 2021:

 

L.p.

Adres lokalu

Obręb

Nr Działki

Powierzchnia użytkowa lokalu

Przeznaczenie

Czynsz netto (miesięcznie)

1.

Wyspa Grodzka 1

1085

11

149,77 m2.

Sklep żeglarski,

Centrum Szkoleniowe

 4800 zł

 

 

Uwagi dodatkowe:

1.       Do czynszu dzierżawnego zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221);

2.       Termin wnoszenia czynszu za dzierżawę nieruchomości do 10-go każdego miesiąca płatne na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze. Za zachowanie terminu zapłaty rozumie się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wydzierżawiającego.

Szczegółowych informacji udziela Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. tel. 91 3516229

Wykaz zamieszczony jest na stronie internetowej www.zstw.szczecin.pl i www.bip.um.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie ŻSTW Sp. z o.o.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

od dnia 20.10.2020 do dnia 10.11.2020rData publikacji: 2020/10/20
Data wygaśnięcia: 2020/11/10
IV
udostępnił: Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia, wytworzono: 2020/10/20 13:29:05, odpowiedzialny/a: Łukasz Nowak, wprowadził/a: Łukasz Nowak, dnia: 2020/10/20 13:29:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Łukasz Nowak 2020/10/20 13:29:34 modyfikacja wartości
Łukasz Nowak 2020/10/20 13:29:05 nowa pozycja