Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych

Wykaz nr 14/ZBiLK/DLU/19 z dnia 9 lipca 2019 r.


Forma zbycia: Dzierżawa
Rodzaj: Nieruchomość niezabudowana

WYKAZ  Nr 14/ZBiLK/DLU/19

z dnia 9 lipca 2019 r.

Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, ze zm.), oraz art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. l oraz art. 3 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie określania zasad prowadzenia przez Prezydenta Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony (z późniejszymi zmianami), Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie z upoważnienia Prezydenta Miasta podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony, grunt położony na terenie Miasta Szczecin, wg niżej przedstawionego wykazu:

 

 

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW)

 

      Nr obrębu

      Nr działki

 

Usytuowanie lokalu

Forma oddania gruntu

 

Przeznaczenie oddania gruntu

 

Stawka czynszu netto

w zł/m²

Informacja
o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

ul. Kolumba 59

KW SZ1S/00154059/4

Śródmieście 47

(1047)

Dz. nr 19/10

grunt niezabudowany:

2192,31 m2,

207,88 m2

Oddanie w dzierżawę gruntu, na czas nieokreślony - kontynuacja umowy.

Plac manewrowy i drogi dojazdowe,

cele magazynowe

0,40 zł/m², 2,69 m2

 

Plan wszczęty: Międzyodrze - Kępa Parnicka - Wyspa Zielona

 

 Uwagi:

  1. Termin wnoszenia czynszu:do dnia 10-go każdego miesiąca.
  2. Warunki zmiany wysokości opłat:stawki opłat mogą ulegać podwyższeniu nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym.
  3. Uwaga:w przypadku gdyby w trakcie wywieszenia wykazu stawki czynszu dzierżawnego uległy z mianie, czynsz dzierżawny naliczony zostanie wg nowych stawek bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

Szczegółowych informacji udziela Dział Lokali Użytkowych, ul. Goszczyńskiego 4a, pok. 6, tel. 91 48 86 349

Wykaz zamieszczony jest na stronie internetowej www.zbilk.szczecin.pli www.bip.um.szczecin.pl

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach ZBiLK i Urzędu Miasta.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

od dnia 24 lipca 2019 r.  do dnia 14 sierpnia 2019 r.Data publikacji: 2019/07/24
Data wygaśnięcia: 2019/08/14
IV
udostępnił: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Goszczyńskiego 4a, 71-263 Szczecin, DZIAŁ LOKALI UŻYTKOWYCH, wytworzono: 2019/07/24 13:09:50, odpowiedzialny/a: Iwona Miłosz, wprowadził/a: Katarzyna Sieradzan, dnia: 2019/07/24 13:09:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Sieradzan 2019/07/24 13:09:49 nowa pozycja