Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych

Wykaz nr 24/TBSP/2020


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Garaże

                                                                                                                                                                                                    WYKAZ Nr 24/TBSP/2020

z dnia 30 czerwca 2020 r.

 

Na  podstawie  art. 35 ust. 1  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  i Upoważnienia WO-I.0052.1.490.2015.KO z dn. 15 czerwca 2015 r.,  Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, iż działając w imieniu Gminy Miasto Szczecin przeznacza do wynajęcia w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony niżej wymieniony garaż murowany położony na terenie Miasta Szczecin:

 

L.p

Położenie nieruchomości, księga wieczysta

  Nr obrębu

  Nr działki

Oznaczenie     garażu

Powierzchnia

(m2)

Sposób użytkowania

Opłata za najem wraz z należnym podatkiem VAT

1.

 

 

 

Batalionów Chłopskich94, SZ1S/00189356/0

 

 

działka nr 23/4

obr.4043 Dąbie

 

 

brak

 

 

16,80 m² garaż

5,00 m² droga dojazdowa

 

 

garaż murowany -  kontynuacja umowy najmu

 

 

105,90 zł

miesięcznie

 

 

UWAGI:

Termin wnoszenia  czynszu:

- do dnia 10-go każdego miesiąca

Warunki zmiany wysokości opłat:

Stawki opłat mogą podlegać  podwyższeniu nie częściej niż raz w roku kalendarzowym

 

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

od dnia 08 lipca 2020 r. do dnia 28 lipca 2020 r.Data publikacji: 2020/07/08
Data wygaśnięcia: 2020/07/28
IV
udostępnił: TBS "Prawobrzeże", wytworzono: 2020/07/08 15:17:35, odpowiedzialny/a: A. Cielas, wprowadził/a: Aneta Cielas, dnia: 2020/07/08 15:17:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Cielas 2020/07/08 15:17:35 nowa pozycja