Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 74852681

Aktualna strona: 187117

Wydrukowano: 822

Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych

Wykaz nr 3/TBSP/2019 bezprzetargowe wydzierżawienie części gruntu


Forma zbycia: Dzierżawa
Rodzaj: Nieruchomość niezabudowana

                                                                                                                                                                                                WYKAZ Nr 3/TBSP/2019

z dnia 05 lutego 2019 r.

 

 

 Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenia Nr 464/96 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych na okres nie dłuższy niż lat trzy (ze zmianami) i Upoważnienia WO-I.0052.1.490.2015.KO z dn. 15 czerwca 2015 r., Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, iż działając w imieniu Gminy Miasto Szczecin przeznacza do wydzierżawienia  w trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat niżej wymieniony grunt na terenie Miasta Szczecin:

 

 

 

L.p.

Nr działki (część)

Nr obrębu

Lokalizacja ( ulica, Księga wieczysta)

Powierzchnia

w m2

Sposób zagospodarowania

Czynsz  miesięczny netto

1.

 

31/10 (część)

4143 Dąbie

Mechaniczna 1,3

KW 108796  

 

 

 

73,30 m²

 

 

warzywa   

         

 

 

  1,31 zł

 

 

 

 

UWAGI:

Termin wnoszenia  czynszu:

       - do dnia 10-go każdego miesiąca

Warunki zmiany wysokości opłat:

Stawki opłat mogą podlegać  podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych, następujących po sobie latach opłaty nie zostały zwaloryzowane. Stawka została określona na podstawie Zarządzenia nr 87/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin (ze zm.).

Teren przeznaczony do wydzierżawienia jest zagospodarowany przez nasadzenia krzewów ozdobnych i drzew owocowych, zaleca się wkomponowanie upraw warzywnych w istniejący drzewostan.

 

 

 

UWAGA: W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed podpisaniem umowy dzierżawy stawki wywoławcze czynszu dzierżawnego uległy waloryzacji, umowa dzierżawy zostanie zawarta wg nowych stawek dzierżawy bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

od dnia 11 lutego 2019 r. do dnia 03 marca 2019 r.Data publikacji: 2019/02/11
Data wygaśnięcia: 2019/03/03
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin