Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych

Wykaz nr 11/ZBiLK/DLU/19 z dnia 4 czerwca 2019 r.


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

WYKAZ  Nr 11/ZBiLK/DLU/19

z dnia 04 czerwca 2019 r.

Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121, ze zm.), § 7 pkt 1 Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi (z późniejszymi zmianami) oraz Oświadczenia Woli Nr 234/WMiRSPN/19 z dnia 27 maja 2019 roku, Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie z upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w najem na czas nieokreślony, w trybie bezprzetargowym,lokal użytkowy położony w nieruchomości na terenie Miasta Szczecin, wg niżej przedstawionego wykazu:

 

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta (KW)

 

      Nr obrębu

      Nr działki

 

Usytuowanie lokalu

Forma oddania lokalu

 

Przeznaczenie oddania lokalu

 

Stawka czynszu netto

w zł/m²

Informacja
o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

ul. Małopolska 4

KW SZ1S/00064027/3

Śródmieście 36

(1036)

Dz. nr 70

Lokal użytkowy o powierzchni 48,28 m² - front, piwnica

Oddanie w najem na czas nieokreślony 
w trybie bezprzetargowym.

Biuro, pośrednictwo i zarządzanie nieruchomościami, usługi finansowe i kredytowe

4,80 zł/m²

(1,60-kr. stawki podstawowej)

Plan obowiązujący: Centrum-Plac Grunwaldzki

 

 Uwagi:

  1. Czynsz najmu za lokal użytkowy oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej.
  2. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku przez właściwy organ.
  3. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu, najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
  4. Do  czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (aktualnie 23%) oraz opłaty za zużyte media.
  5. Najemca lokalu  użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
  6. Lokal użytkowy przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.

Szczegółowych informacji udziela Dział Lokali Użytkowych, ul. Goszczyńskiego 4a, pok. 6, tel. 91 48 86 349

Wykaz zamieszczony jest na stronie internetowej www.zbilk.szczecin.pli www.bip.um.szczecin.pl

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach ZBiLK i Urzędu Miasta.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

od dnia 17 czerwca 2019 r.  do dnia 8 lipca 2019 r.Data publikacji: 2019/06/17
Data wygaśnięcia: 2019/07/08
IV
udostępnił: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Goszczyńskiego 4a, 71-263 Szczecin, DZIAŁ LOKALI UŻYTKOWYCH, wytworzono: 2019/06/13 15:12:34, odpowiedzialny/a: Iwona Miłosz, wprowadził/a: Katarzyna Sieradzan, dnia: 2019/06/13 15:13:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Sieradzan 2019/06/13 15:13:46 modyfikacja wartości
Katarzyna Sieradzan 2019/06/13 15:12:34 nowa pozycja