Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wykazy nieruchomości jednostek organizacyjnych

Bezprzetargowe oddanie w lokalu użytkowego w najem


Forma zbycia: Najem
Rodzaj: Lokale

 WYKAZ  Nr 9/STBS/2022

z dnia 27 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.),  § 7 pkt 4 lit. c) Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi (ze zm.) oraz Oświadczenia Woli nr 4/STBS/22 z dnia 31 maja 2022 r., Prezes Szczecińskiego TBS Sp. z o.o. z upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w najem na czas nieokreślony, w trybie bezprzetargowym, lokal użytkowy położony na terenie Miasta Szczecin,wg niżej przedstawionego wykazu:

L.p.

 

Położenie nieruchomości

 

Księga wieczysta (KW)

 

 

 

Oznaczenie lokalu

Nr obrębu

 

Nr działki

Usytuowanie lokalu

Przeznaczenie oddania lokalu

Forma oddania nieruchomości

 

 

Stawka czynszu netto w zł/m2

Informacja o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1.

ul. Wyszyńskiego 21

 

 

 

Wyszyńskiego 21(kiosk)

 

1037

 

dz.nr 40/15

Lokal o pow. 8,49 m2: (wolno stojący)

 

 

Handel artykułami spożywczymi, warzywami, owocami

Oddanie w najem w trybie bezprzetargowym

 

         24,00 zł/m2

(6,67-kr. stawki podstawowej)

Brak obowiązującego m.p.z.p.

Plan wszczęty: Stare Miasto-Starówka

Uwagi:

  1. Czynsz najmu za lokal użytkowy oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej.
  2. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku przez właściwy organ.
  3. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu, najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
  4. Do czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (aktualnie 23%) oraz opłaty za zużyte media.
  5. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.

 

Szczegółowych informacji udziela Szczecińskie TBS Sp. z o.o., ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a, pok. nr 7, tel. 91 430 91 48

Wykaz zamieszczony jest na stronie internetowej www.stbs.pl i www.bip.um.szczecin.pl

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach Szczecińskiego TBS I Urzędu Miasta

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 01.07.2022 r. do dnia 21.07.2022 r.Data publikacji: 2022/07/01
Data wygaśnięcia: 2022/07/21
IV
udostępnił: Sylwia Laszczyńska , wytworzono: 2022/07/01 08:52:17, odpowiedzialny/a: Prezes Zarządu Szczecińskiego TBS , wprowadził/a: Dominika Polito, dnia: 2022/07/01 08:52:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominika Polito 2022/07/01 08:52:16 nowa pozycja