Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Mecenas Kultury Szczecina

Mecenas Kultury Szczecina za 2021

Informujemy, że w roku bieżącym oraz latach następnych zmianie ulegnie termin dokonywania zgłoszeń kandydatur do tytułu Mecenasa Kultury Szczecina oraz termin ogłoszenia laureata tego tytułu.

Powyższe jest efektem podjęcia przez Radę Miasta Szczecin w dniu 23 lutego br. uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin. Obecnie trwają prace mające na celu ujednolicenie zapisów Uchwały Nr XXV/612/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia tytułu Mecenasa Kultury Szczecina z uchwałą w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin w nowym brzmieniu.

O nowych zasadach oraz obowiązujących terminach na składanie wniosków będziemy Państwa informować z odpowiednim wyprzedzeniem. Nabór wniosków nastąpi jednak nie wcześniej niż w miesiącu kwietniu. Wszystkie dotychczas złożone zgłoszenia zostaną uwzględnione i rozpatrzone zgodnie z procedurą.

udostępnił: Wydzial Kultury, wytworzono: 2021/03/02, odpowiedzialny/a: Dyrektor wydzialu, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2021/03/02 13:19:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2021/03/02 13:19:29 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/03/02 13:07:25 nowa pozycja