Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Aktualności i ogłoszenia Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA PROJEKTU SZCZECIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO EDYCJA 2017 PN. „PARK BRODOWSKI ŻELECHOWA – SENSORYCZNY OGRÓD ZABAW, STREFA SPORTU I REKREACJI”

 Wstęp

Realizacja projektu „Park Brodowski Żelechowa – sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji” jest wynikiem wyboru dokonanego przez mieszkańców naszego miasta w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego Edycja 2017.

Na projekt dla dzielnicy Północ swój głos oddało ponad 1500 mieszkańców.

Po wyborze projektu odbyło się kilka spotkań z autorami projektu, mieszkańcami,  Radą Osiedla Żelechowa oraz Radnymi Rady Miasta.

Prezentacja wstępnej koncepcji miała miejsce na otwartym spotkaniu z mieszkańcami w dniu 22 czerwca 2017 r. Wszystkie spotkania były okazją do zebrania uwag i opinii, które były brane pod uwagę przy wypracowaniu koncepcji projektu.

Wypracowaną koncepcję prezentujemy, chcąc mieć przekonanie, że wszyscy zainteresowani mieszkańcy mają możliwość zapoznania się z nią. Opracowanie odpowiada na postulaty mieszkańców kierowane pod adresem Prezydenta, aby przy realizacji inwestycji zachować naturalny charakter i funkcję krajobrazowo-wypoczynkową miejsca. Poczynione będą wszelkie starania, by w żaden sposób nie ingerować i zakłócać godności terenu sąsiadującego z obszarem projektu, na którym historycznie zlokalizowany był cmentarz. Priorytetem jest takie wypracowanie rozwiązań, które umożliwią wypoczynek okolicznym mieszkańcom i nie przyczynią się do zakłócania spokoju.

Założenia projektowe:

  • Nowa  jakość zorganizowanej, estetycznej przestrzeni terenu zieleni;
  • Enklawa flory i fauny;
  • Integracja społeczności lokalnej;
  • Poprawa komunikacji na terenie zieleni i z terenami sąsiednimi (m.in. realizacja barierek drewnianych od strony zbiornika retencyjnego);
  • Dostosowanie elementów zagospodarowania terenu zieleni do korzystania przez osoby niepełnosprawne;
  • Zapewnienie możliwości aktywnego wypoczynku;
  • Stworzenie miejsca relaksu i wypoczynku biernego;
  • Stworzenie korzystnego mikroklimatu;
  • Bezpieczne miejsce zabaw dla dzieci;
  • Zapewnienie bezpieczeństwa (zaprojektowanie oświetlenia – do realizacji w późniejszym terminie, szerokie aleje, bezpieczne nawierzchnie).

Przeznaczenie

Projektowany nowy teren zieleni przeznaczony jest dla okolicznych mieszkańców. Powstanie on z myślą o wszystkich grupach wiekowych od dzieci po ludzi starszych. Dzięki wydzieleniu odpowiednich stref powstaną przestrzenie dedykowane dla aktywnego wypoczynku, a także miejsca do biernego odpoczynku w ciszy.

Funkcja estetyzacji przestrzeni

Głównym założeniem projektu jest poprawa estetyki otoczenia, zagospodarowanie niewykorzystanej przestrzeni, stworzenie nowej jakości zieleni parkowej, a także wykreowanie miejsca wypoczynku i rekreacji dla okolicznych mieszkańców. Koncepcja zakłada uporządkowanie zieleni istniejącej, a także dopełnienie jej nowymi nasadzeniami. Przede wszystkim będą to rośliny odporne, polecane do terenów miejskich.

Na całym obszarze zostaną zastosowane różnego rodzaju nawierzchnie. Plac wypoczynkowy wykonany będzie z kostki kamiennej, natomiast alejki z materiałów przepuszczalnych dla wody. Na placach zabaw oraz pod urządzeniami Street workout zastosowana będzie nawierzchnia bezpieczna z EPDM lub piasku.

Funkcja rekreacji biernej

Rekreacja bierna ma służyć pełnemu odpoczynkowi i relaksowi. Dla osób preferujących ten rodzaj rekreacji zostały przewidziane ławki na całym terenie. Rozmieszczone
są one w miejscach słonecznych jak i zacienionych, a także pod pergolami.

Strefa wejściowa - wypoczynku

Centralnym punktem kompozycyjnym będzie, otoczony niską zielenią, utwardzony plac z zegarem słonecznym oraz pergolami jako akcent kompozycyjny na osi widokowej od ulicy Mewiej.

Zegar słoneczny odmierza czas na podstawie zmiany pozycji Słońca, najczęściej wyrażony jako lokalny prawdziwy czas słoneczny. Jego działanie polega na wskazaniu odpowiedniej podziałki za pomocą cienia, rzucanego przez nieruchomą wskazówkę (człowiek) na skalę czasu (podziałka godzinowa), umieszczoną na powierzchni tarczy zegarowej, znajdującej się na ziemi, posadzce, ścianie budowli lub postumencie.

Ogród sensoryczny

Na wydzielonej części terenu powstanie ogród do stymulacji sensorycznej. Zostanie on wyposażony w zestawy dotykowe (chodnik sensoryczny, nasadzenia o różnej fakturze).
W tym miejscu dzieci będą rozwijały małą motorykę rysując kredą po dwustronnej tablicy, ustawiając tor dla kul na ściance funkcyjnej oraz przesuwając suwaki po tablicy. Dodatkowo wyposażenie ogrodu w konstrukcje typu labirynt, zjeżdżalnie, gra w klasy, równoważnia - kolorowe pieńki różnej wysokości.

Strefa wypoczynku

       We wschodniej części parku u podnóża skarpy planuje się stworzenie strefy wypoczynku z dwoma zadaszonymi wiatami wypoczynkowymi oraz kilkoma ławostołami.

Funkcja rekreacji czynnej

Rekreacja czynna ma na celu zaspokoić potrzebę ruchu niezbędnego dla zdrowia mieszkańców osiedla. Projekt przewiduje wykonanie placu sportowego oraz ustawienie stołu do ping-ponga, z których będzie mógł skorzystać każdy.

Dla dzieci zostały przewidziane dwa place zabaw, gdzie ustawione zostaną różnego typu urządzenia zabawowe przystosowane dla różnych grup wiekowych.

Dla młodzieży i dorosłych powstanie siłownia zewnętrzna. Takie siłownie zachęcają do ćwiczeń, gdyż ich główną zaletą jest to, że łączą ze sobą dwie korzyści: ćwiczenia i przebywanie na świeżym powietrzu. Wyposażenie zostało dobrane w taki sposób, aby można było rozwijać różne partie mięśni. Przewidziano także montaż zestawu do Street workout’u, czyli ćwiczeń wykorzystujących własną masę ciała.

Podsumowanie

Prezentując publicznie Koncepcję realizacji projektu „Park Brodowski Żelechowa – sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji” udostępniamy wszystkim zainteresowanym dokument, który stanowić będzie podstawę przygotowania projektu budowlanego.

Wszystkie sugestie i opinie prosimy kierować pod adres mailowy: wgkios@um.szczecin.pl z dopiskiem „Park Brodowski SBO 2017”.  

Załączniki:

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/07/20, odpowiedzialny/a: Dyrektor WGKiOŚ, wprowadził/a: Daria Radzimska, dnia: 2017/07/20 15:17:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Daria Radzimska 2017/07/20 15:17:13 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2017/07/20 14:17:34 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2017/07/20 14:10:37 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2017/07/20 14:07:57 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2017/07/20 13:52:26 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2017/07/20 13:51:52 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2017/07/20 13:51:29 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2017/07/20 13:46:29 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2017/07/20 13:40:06 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2017/07/20 13:38:48 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2017/07/20 13:35:00 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2017/07/20 13:34:27 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2017/07/20 13:33:02 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2017/07/20 13:13:32 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2017/07/20 12:55:24 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2017/07/20 12:42:08 nowa pozycja