Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 66280447

Aktualna strona: 38462

Wydrukowano: 3962

Obwieszczenia Prezydenta Miasta

Panattoni Europe Sp. z o.o.


Nasz znak: WGKiOŚ-II.6220.1.33.2016.MD.12

UNP: 44725/WGKiOŚ/-XLV/16

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 31 maja 2017 r.

 

Na podstawie art. 85 ust. 3, art. 3 ust. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 j.t. ze zm.)

 

podaję do publicznej wiadomości,

 

iż na wniosek firmy Panattoni Europe Sp. z o.o., ul. E. Plater 53, 00-113 Warszawa, reprezentowanej przez P. Michała Mirowskiego -Prezydent Miasta Szczecin dnia 30.05.2017 r., wydałdecyzję znak: WGKiOŚ-II.6220.1.33.2016.MD o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

 

Budowa centrum przemysłowo-magazynowego z częściami socjalno-biurowymi i niezbędną infrastrukturą w Szczecinie”, zlokalizowanego przy ul. Kablowej

 

W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionej decyzji, oraz dokumentacją sprawy w tym z uzyskanymi opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie oraz opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pok. nr 7 w godz. 7.30 do 14.30.


Data wygaśnięcia: 30.06.2017

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin