Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 69722963

Aktualna strona: 2113942

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Woźna oddziałowa w Przedszkolu Publicznym Nr 37 w Szczecinie


Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 37

Ogłasza nabór na wolne stanowisko w

Przedszkolu Publicznym Nr 37

„Na Górce”

ul. Jagiellońska 61

tel. 91 48 42 428

 

 Określenie stanowiska:

 woźna oddziałowa (1 etat)

 II     Wymagania związane ze stanowiskiem:

        - umiejętność samodzielnej organizacji pracy,

         - sumienność, dokładność, odpowiedzialność

         - dyspozycyjność

 III   Wymagane dokumenty:

  • życiorys zawodowy z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych

VI   Termin i miejsce składania dokumentów: do 10.08.2018 r.

 Dokumenty należy składać w Przedszkolu Publicznym Nr 37 lub na adres e-mail  pp37@miastoszczecin.pl
 Data rozpoczęcia pracy – 01.09.2018 r.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Nr 37w Szczecinie..

  1. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. aogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108)
  2. Odbiorcami Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Nr 37 w Szczecinie.
  3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji wskazania okresu przechowywania należy podać kryterium ustalania tego okresu np. do czasu wyłonienia zwycięscy konkursu, do czasu zakończenia rekrutacji itd.).
  4. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  5. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym / umownym / warunkiem zawarcia umowy. Są Państwo zobowiązani do podania danych (* jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania należy wskazać ewentualne konsekwencje niepodania)

Data wygaśnięcia: 10.08.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin