Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 68490565

Aktualna strona: 2033874

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel gry na saksofonie w Ogólnokształcacej Szkole Muzycznej I st. w Szczecinie


OFERTA PRACY DLA NAUCZYCIELA – saksofon

w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st.

im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie

 

  1. Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 

Kategoria przedmiotu: artystyczny

Przedmiot: saksofon

Ilość wakatów:1

Liczba godzin dydaktycznych/wychowawczych w tygodniu:  9/18 etatu
 

Informacje o wakacie: umowa na czas określony

 

Informacje o wakacie:      praca od 1.09.2018r.,

                                               warunkiem koniecznym jest posiadanie odpowiednich  kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego

 

II. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie następujących dokumentów:

  1. CV z opisem dotychczasowej działalności zawodowej;
  2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
  3. Kserokopie dokumentów o posiadanych dodatkowych kwalifikacjach, uprawnieniach
    i umiejętnościach;
  4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
  5. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

III. Termin i miejsce składania ofert:


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia lub przesłać do szkoły drogą elektroniczną na adres e-mail osmis@miasto.szczecin.plw terminie do 20.05.2018 r.

IV. Dane adresowe:

-Nazwa szkoły: Ogólnokształcąca szkoła Muzyczna I stopnia im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie  
-Miejscowość: Szczecin
-Kod pocztowy: 70-351
-Ulica: Bolesława Śmiałego 42-43
-Telefon: 91 484 43 24
-E-mail: osmis@miasto.szczecin.pl


Data wygaśnięcia: 20.05.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin