Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 69903363

Aktualna strona: 2126971

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel praktycznej nauki zawodu - Kucharz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szczecinie


Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Szczecinie, ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela praktycznej nauki zawodu- Kucharz

 

Miejsce pracy 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy (Szkoła Podstawowa, Branżowa Szkoła Specjalna Io)

ul. Kamienna 22

71-883 Szczecin –Skolwin

tel: (91) 4538-103 

https://mow-szczecin.edupage.org/

Stanowisko: nauczyciel praktycznej nauki zawodu kucharz

Wymiar zatrudnienia: 10 godzin tygodniowo  

Data zatrudnienia: od 01 września 2018 r.

Forma zatrudnienia: umowa na o pracę KN.

Ważność ogłoszenia: do 03 sierpnia 2018 r.

Wymagane wykształcenie:

Wyższe kierunkowe do nauczania przedmiotów gastronomicznych

Kwalifikacje z zakresu pedagogiki resocjalizacyjne- brak kwalifikacji skutkuje zatrudnieniem na podstawie art. art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.  KN (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)

 

Pożądane umiejętności i cechy: sumienność, uczciwość, komunikatywność, punktualność

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie następujących dokumentów:

  1. list motywacyjny i CV,
  2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
    z ustawą  o ochronie danych osobowych.

Oferty prosimy kierować na adres:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

ul. Kamienna 22 71-883 Szczecin -Skolwin

lub

email: mow@miasto.szczecin.pl

Termin składania ofert: 03.08 br. do godziny 14.00.

 

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 07,08 sierpień b.r., o dacie i godzinie zakwalifikowany kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie lub e – mailem.

 

Na rozmowę kwalifikacyjną kandydat proszony jest o zabranie:

1)            kserokopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

2)            zaświadczenia o niekaralności,

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił 0 %.
 


Data wygaśnięcia: 03.08.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin