Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 69903368

Aktualna strona: 2126972

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko woźna oddziałowa w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 9 w Szczecinie


Oferta pracy na stanowisko woźna oddziałowa w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 9 w Szczecinie

 

 1. Szczegóły dotyczące ogłoszenia:
  • Stanowisko: woźna oddziałowa w grupie dzieci 3-letnich w oddziale przedszkolnym
  • Wymiar etatu: 20/40 h
  • Rodzaj umowy: umowa o pracę, czas określony z możliwością przedłużenia od 01.09.2018 r.

 

 1. Dane adresowe:
  1. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 9. Miejscowość: Szczecin
  3. Kod pocztowy: 71-826
  4. Ulica: Dąbrówki 10

       5. Telefon: 91453-87-67
       6. E-mail: sp9@miasto.szczecin.pl

 

 1. Niezbędne wymagania:
  1. Posiada wykształcenie co najmniej podstawowe.
  2. Kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  3. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku woźna

 

 Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny + CV z adnotacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego oraz referencje z ostatniego miejsca pracy (jeżeli kandydat posiada) proszę przesłać drogą elektroniczną na adres: sp9@miasto.szczecin.pl, złożyć w sekretariacie szkoły lub wysłać pocztą.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

 

Ważność ogłoszenia: 31.07.2018 rok


Data wygaśnięcia: 31.07.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin