Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 69722934

Aktualna strona: 2113933

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko sprzątaczka w Szkole Podstawowej Nr 9 w Szczecinie


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 ul. ks. Dąbrówki 10 w Szczecinie

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko obsługi- sprzątaczka
 

1.   Przedmiot naboru:


-    Stanowisko: sprzątaczka.
-    Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa nr 9

-    Okres zatrudnienia : od 01 września 2018 roku

-    Wymiar czasu pracy – 20/40 godzin tygodniowo
-    Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.

 

2.  Wymagania niezbędne:

-    Posiadanie obywatelstwa polskiego.
-    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sprzątaczki w szkole.
 

3.    Wymagania dodatkowe:

.
-    Obowiązkowość, rzetelność, dbałość o czystość i mienie placówki.

 

4.  Ogólny zakres wykonywanych zadań:

-   Utrzymywanie w  czystości przydzielonego rejonu sprzątania.
-   Realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:


-   CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej.

 

   6. Termin i miejsce składania dokumentów:


-  Termin złożenia ofert upływa z dniem 31 lipca 2018 r.

-  Oferty należy składać w sekretariacie szkoły, droga pocztową na adres szkoły lub elektroniczną  sp9@miasto.szczecin.pl  , tel. kontaktowy 91 453 87 67


Data wygaśnięcia: 31.07.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin