Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 70865534

Aktualna strona: 2189185

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Specjalista ds. informatyki w Zespole Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie


Dyrektor  Zespołu Szkół Rzemieślniczychw Szczecinie ul. Chmielewskiego 19 w Szczecinieposzukuje pracownika na stanowisko – specjalista ds. informatyki .

Warunki zatrudnienia:

  1. Branżowa Szkoła I° Nr 5 w Szczecinie
  2. Umowa na czas określony KP w wymiarze 0,5 etatu.
  3. Termin rozpoczęcia pracy - 01.09.2018 r.
  4. Wykształcenie kierunkowe

          Wymagane dokumenty:

  • List motywacyjny, życiorys CV, kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie oraz wykształcenie
  • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
  • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

 Oferty prosimy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Rzemieślniczych ul. Chmielewskiego 19, 71 – 028 Szczecin do dnia 30.04.2018r.

  Tel.  91 4820 328

E - mail: zsrz@miasto.szczecin.pl


Data wygaśnięcia: 30.04.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin