Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67188507

Aktualna strona: 1962047

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko koordynator sekcji pielęgniarsko-opiekuńczej w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie przy ul. Kruczej 17.


Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza przy ul. Kruczej 17, 71-747 Szczecin

poszukuje kandydatów na stanowisko

koordynator sekcji pielęgniarsko-opiekuńczej.

Początek zatrudnienia: grudzień 2017 r. - styczeń 2018 r.  

Wymagania:

1. aktualne prawo wykonywania zawodu,

mile widziane:

2. kurs bądź specjalizacja w dziedzinie opieki długoterminowej,

3. kurs bądź specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego,

4. doświadczenie w pracy na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza,

5. mile widziane doświadczenie w kierowaniu zespołem.  

Do zadań pielęgniarki/pielęgniarza-koordynatora sekcji będzie należało między innymi wykonywanie następujących obowiązków:

1. właściwe zorganizowanie pracy w podległej sekcji,

2. nadzór i kontrola nad realizacją zadań powierzonych w podległej sekcji,

3. inicjowanie usprawniania procesów pracy w nadzorowanych dziedzinach,

4. ścisła współpraca z Kierownikiem Działu, koordynatorami sekcji,

5. kontakty z rodzinami mieszkańców,

6. opieka pielęgniarska nad mieszkańcami Domu,

7. zabiegi pielęgniarskie na rzecz mieszkańców,

8. podawanie leków stałych,

9. monitorowanie schorzeń przewlekłych u mieszkańców,

10. współpraca w zespole (opiekun, pielęgniarka, rehabilitant, pracownik socjalny).  

Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

3. książeczka zdrowia (do wglądu na rozmowie kwalifikacyjnej),

4. kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe i staż pracy.

5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).  

Oferty należy składać  na adres: 

sekretariat Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” (pokój nr 10) ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin lub pocztą elektroniczną: sekretariat@dpskrucza.szczecin.pl.

Informacje: tel. 91 455 72 10, www.dpskrucza.szczecin.pl


Data wygaśnięcia: 31.01.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin