Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67352296

Aktualna strona: 1972413

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Konserwator w Szkole Podstawowej Nr 69 w Szczecinie


OFERTA PRACY NA STANOWISKU KONSERWATORA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 69 IM. MJR. H. SUCHARSKIEGO  W SZCZECINIE

 

Szczegóły ogłoszenia:

Stanowisko: konserwator

Wymiar zatrudnienia: pełny etat,

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Data rozpoczęcia pracy: 01.09.2018 r.

Ważność oferty: 31.07.2018 r.

 

 Wymagania konieczne :

- wykształcenie średnie lub zawodowe,

 -ważne uprawnienia energetyczne do 1 KV do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku wydane przez SEP.

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

- doświadczenie w zakresie wykonywania prac malarskich, remontowych, ogrodniczych itp.,

- niekaralność,

- kultura osobista i dyspozycyjność.

 

Dokumenty aplikacyjne:   CV;

kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje    zawodowe.

 

Oferty prosimy kierować osobiście, listownie lub elektronicznie na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 69 im mjr. H. Sucharskiego

ul. Zamoyskiego 2, 71-444 Szczecin

tel.: 91 422 11 16;

mail: sp69@miasto.szczecin.pl

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie:

    Szkoła Podstawowa Nr 69, mjr. H. Sucharskiego w Szczecinie

    ul. Zamoyskiego 2,  71-444 Szczecin;    mail: sp69@miasto.szczecin.pl

  

 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w SP Nr 69 możliwy jest pod numerem

    tel.: 48 91 85 22 093 lub adresem email: iod@spnt.pl.

Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w Szkole Podstawowej Nr 69

w Szczecinie

Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji.

Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób tradycyjny.


Data wygaśnięcia: 31.07.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin