Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 57844359

Aktualna strona: 1314645

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko asystent osoby niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Szczecinie przy ul. Kruczej 17


Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza przy ul. Kruczej 17, 71-747 Szczecin

poszukuje kandydatów  na stanowisko:

asystent osoby niepełnosprawnej.

Początek zatrudnienia:  luty marzec 2018 r.

Wymagania:

1. wykształcenie minimum średnie,

2. dyplom w zawodzie,

3. mile widziane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Do zadań asystenta osoby niepełnosprawnej będzie należało między innymi wykonywanie następujących obowiązków:

1. pomoc mieszkańcom w wykonywaniu czynności życia codziennego,

2. przygotowanie mieszkańców i otoczenia do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,

3. ubieranie i karmienie mieszkańców,

4. dbałość o najbliższe otoczenie mieszkańca,

5. transfer mieszkańca z i na wózek inwalidzki,

6. organizowanie czasu wolnego mieszkańcom,

7. współpraca z zespołem terapeutyczno – opiekuńczym.

Oferujemy:

1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pracownicy zatrudnieni są zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych),

2. zdobycie umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku asystenta osoby niepełnosprawnej,

3. elastyczny czas pracy,

4. możliwość uzyskania dodatkowych świadczeń finansowych,

5. pracę w przyjaznej atmosferze.

Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny/ podanie o pracę,

2. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

3. książeczka zdrowia (do wglądu na rozmowie kwalifikacyjnej),

4. kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe i staż pracy,

5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. 2016 poz. 922).

Oferty należy składać  na adres: 

sekretariat

Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” (pokój nr 10) ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin lub drogą elektroniczną: sekretariat@dpskrucza.szczecin.pl.

Informacje:  tel. 91 455 72 10,  www.dpskrucza.szczecin.pl  


Data wygaśnięcia: 31.03.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin